• Boek 7 Artikel 230 (7:230 BW)

    Verlenging huurovereenkomst stilzwijgend

    1. Indien na afloop van een huurovereenkomst de huurder met goedvinden van de verhuurder het gebruik van het gehuurde behoudt, wordt daardoor, tenzij van een andere bedoeling blijkt, de overeenkomst, ongeacht de tijd waarvoor zij was aangegaan, voor onbepaalde tijd verlengd.

    Toelichting

    Een overeenkomst die is afgelopen kan, als de verhuurder hiermee instemt, worden voortgezet. In zo’n geval wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij partijen dit anders hebben afgesproken.

    De overeenkomst kan worden verlengd door middel van een uitdrukkelijke handeling. Dus dat beide partijen tegen elkaar zeggen dat ze overeenkomst willen verlengen. Daarnaast kan het ook zo zijn dat partijen na afloop van de overeenkomst zich gewoon blijven gedragen zoals ze daarvoor deden. De overeenkomst wordt dan ook verlengd, maar door middel van een stilzwijgend goedvinden.