• Boek 7 Artikel 684 (7:684 BW)

    Opzeggen langdurige arbeidsovereenkomst

    1. Indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor langer dan vijf jaren of voor de duur van het leven van een bepaalde persoon, is niettemin de werknemer bevoegd, van het tijdstip waarop vijf jaren sedert haar aanvang zijn verlopen, haar op te zeggen met inachtneming van een termijn van zes maanden.
    2. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.