• Boek 7 Artikel 33 (7:33 BW)

    Inontvangstneming en ontbindingsgrond

    1. Indien de aflevering van een roerende zaak op een bepaalde dag essentieel is en op die dag de koper niet in ontvangst neemt, levert zulks een grond op tot ontbinding als bedoeld in artikel 265 van Boek 6.