• Boek 7 Artikel 41 (7:41 BW)

    Voorwaarde terugvordering

    1. De bevoegdheid tot terugvordering kan slechts worden uitgeoefend voor zover het afgeleverde zich nog in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.