• Boek 7 Artikel 716 (7:716 BW)

    Geen loon verschuldigd bij weigering

    1. Geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de zeevarende zonder deugdelijke grond heeft geweigerd de bedongen arbeid of andere opgedragen werkzaamheden te verrichten.