• Boek 7 Artikel 519 (7:519 BW)

    Valuta betalingstransacties

    1. De betalingstransacties vinden plaats in de valuta die tussen de partijen zijn overeengekomen.
    2. Indien voor het initiëren van een betalingstransactie op het verkooppunt of door de begunstigde een valutawisseldienst wordt aangeboden aan de betaler, stelt de partij die de valutawisseldienst aanbiedt, de betaler in kennis van alle in rekening te brengen kosten, alsook van de wisselkoers die bij de omrekening van de betalingstransactie zal worden gehanteerd.