• Boek 7 Artikel 946 (7:946 BW)

    Belangen verzekeringsovereenkomst

    1. De overeenkomst dekt slechts belangen van de verzekeringnemer, tenzij anders is overeengekomen.
    2. Indien ingevolge een huwelijk of geregistreerd partnerschap een zaak in een gemeenschap valt, zijn bij een verzekering van die zaak de deelgenoten voor hun belang verzekerde.