• Boek 7 Artikel 686 (7:686 BW)

    Ontbinding wegens een tekortkoming

    1. De bepalingen van deze afdeling sluiten voor geen van beide partijen de mogelijkheid uit van ontbinding wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en van schadevergoeding. De ontbinding kan slechts door de rechter worden uitgesproken.