• Boek 7 Artikel 633 (7:633 BW)

    Overdracht en verpanding recht op loon

    1. Overdracht, verpanding of elke andere handeling waardoor de werknemer enig recht op zijn loon aan derden toekent, is slechts in zover geldig als een beslag op zijn loon geldig zou zijn.
    2. Een volmacht tot de vordering van loon wordt schriftelijk verleend. Deze volmacht is te allen tijde herroepelijk.
    3. Van dit artikel kan niet worden afgeweken.