• Boek 7 Artikel 353 (7:353 BW)

    Aansprakelijkheid voor derden

    1. De pachter is jegens de verpachter op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden het gepachte gebruiken of zich met zijn goedvinden daarop bevinden.