• Boek 7 Artikel 347 (7:347 BW)

    Goed gedrag pachter

    1. De pachter is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van het gepachte als een goed pachter te gedragen.