• Boek 7 Artikel 665 (7:665 BW)

    Aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden

    1. Met het oog op de toepassing van artikel 673 geldt de arbeidsovereenkomst als beëindigd of niet voortgezet op initiatief van de werkgever, indien de overgang van de onderneming een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer tot gevolg heeft en om die reden:
      1. de arbeidsovereenkomst door of op verzoek van de werknemer is beëindigd; of
      2. de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na een einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet aansluitend is voortgezet.