• Boek 7 Artikel 219 (7:219 BW)

    Aansprakelijkheid huurder voor anderen

    1. De huurder is jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn goedvinden daarop bevinden.