• Boek 7 Artikel 238 (7:238 BW)

    Begrip huurcommissie

    1. Onder huurcommissie wordt verstaan de huurcommissie bedoeld in artikel 3a van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.