• Boek 7 Artikel 926 (7:926 BW)

    Uitkering

    1. Onder uitkering is begrepen een prestatie anders dan in geld.
    2. In deze afdeling wordt onder de tot uitkering gerechtigde verstaan degene die in geval van verwezenlijking van het risico krachtens de verzekering recht heeft op uitkering of door aanvaarding van de aanwijzing recht op uitkering kan krijgen.