• Boek 7 Artikel 246 (7:246 BW)

    1. Ter zake van huur gelden de huurprijzen die partijen zijn overeengekomen, voorzover uit deze onderafdeling niet anders voortvloeit.