• Boek 7 Artikel 952 (7:952 BW)

    Schade door opzet of roekeloosheid

    1. De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde die de schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt.