• Boek 7 Artikel 212 (7:212 BW)

    Tegenprestatie huurder

    1. De huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.