• Boek 7 Artikel 611a (7:611a BW)

  Scholing

  De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

  Toelichting

  Scholing voor de werknemer

  Op basis van de wet kent de werkgever de verplichting om de werknemer scholing aan te bieden. De werkgever is verplicht de werknemer in staat te stellen scholing te volgen. Dat betekent niet automatisch dat de werkgever ook voor de kosten moet opdraaien.

  Daarnaast gaat het alleen om scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie van de werknemer. En tevens voor zover dat redelijkerwijs van de werknemer kan worden verwacht ten aanzien van een andere functie, mocht zijn huidige functie komen te vervallen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.