• Boek 7 Artikel 399b (7:399b BW)

    Voorwaarde ongewijzigde goedkeuring grondkamer

    1. Indien een pachtovereenkomst is aangegaan onder voorwaarde dat de overeenkomst door de grondkamer geheel of ten dele ongewijzigd zal worden goedgekeurd, wordt deze voorwaarde voor niet geschreven gehouden.