• Boek 7 Artikel 140 (7:140 BW)

    Dwingend recht

    1. Van deze titel kan niet ten nadele van de pandbelener worden afgeweken.