• Boek 7 Artikel 401 (7:401 BW)

    Goed opdrachtnemer

    1. De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.