• Boek 7 Artikel 28 (7:28 BW)

    Verjaring consumentenkoop

    1. Bij een consumentenkoop verjaart de rechtsvordering tot betaling van de koopprijs door verloop van twee jaren.