• Boek 7 Artikel 47 (7:47 BW)

    Koop vermogensrecht schakelbepaling

    1. Een koop kan ook op een vermogensrecht betrekking hebben. In dat geval zijn de bepalingen van de vorige afdelingen van toepassing voor zover dit in overeenstemming is met de aard van het recht.