• Boek 7 Artikel 434 (7:434 BW)

    Opeisbaarheid provisie

    1. De provisie wordt uiterlijk opeisbaar op het tijdstip waarop de schriftelijke opgave, bedoeld in artikel 433, moet worden verstrekt.