• Boek 7 Artikel 958 (7:958 BW)

  Totaal verlies

  1. Er is totaal verlies, wanneer een zaak:
   1. is tenietgegaan,
   2. zo is beschadigd dat zij heeft opgehouden een zaak van de verzekerde soort te zijn, of
   3. buiten de macht van de verzekerde is geraakt en herkrijging niet is te verwachten.
  2. Bij totaal verlies vergoedt de verzekeraar de waarde van het verzekerde belang bij de zaak.
  3. Heeft de verzekeraar in het geval van lid 1 onder c voldaan aan zijn verplichting en wordt het daarna mogelijk de zaak te herkrijgen, dan heeft de verzekeraar ter keuze van de verzekerde recht op terugbetaling van de vergoeding of op overdracht van de zaak.
  4. De verzekeraar vergoedt in geval van verzekering tegen vervangings-, herbouw- of nieuwwaarde bij gedeeltelijke schade te zijner keuze hetzij de kosten van herstel en de waardevermindering naar verkoopwaarde ondanks herstel, hetzij de verzekerde waarde van de onbeschadigde zaak verminderd met de verkoopwaarde van de restanten.
  5. Indien het bedrag van de verzekerde som lager is dan de waarde die aan de schadeberekening ten grondslag ligt, wordt de vergoeding volgens de leden 2 en 4 verminderd naar evenredigheid van hetgeen dat bedrag lager is dan de waarde.