• Boek 7 Artikel 944 (7:944 BW)

    Schadeverzekering

    1. Schadeverzekering is de verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden.