• Boek 7 Artikel 739 (7:739 BW)

  Begripsbepaling

  1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
   1. zeevisserij: de bedrijfsmatige uitoefening van de zeevisserij buitengaats;
   2. kustvisserij: de kustvisserij in de zin van artikel 1, vierde lid, onder c, van de Visserijwet 1963;
   3. arbeidsovereenkomst in de zeevisserij: de zee-arbeidsovereenkomst die in het kader van de zeevisserij wordt aangegaan;
   4. garantieloon: het naar tijdruimte vastgestelde loon dat door de werkgever verschuldigd is in plaats van het loon dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een aandeel in de vangst of de opbrengst daarvan, indien het laatstgenoemde loon lager uitkomt dan het eerstgenoemde loon.