• Boek 7 Artikel 607 (7:607 BW)

    Afgegeven ceel of ander stuk

    1. Indien ter zake van een bewaarneming een ceel of een ander stuk aan toonder of order is afgegeven, geldt levering daarvan vóór de aflevering van de daarin aangeduide zaken als levering van die zaken.
    2. Het eerste lid is niet van toepassing op registergoederen.