• Boek 7 Artikel 546 (7:546 BW)

    Recht op aanvullende schadevergoeding

    1. Deze paragraaf geldt onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding uit hoofde van de algemene regels van overeenkomstenrecht.