• Boek 7 Artikel 137 (7:137 BW)

    Pandbeleningsvergoeding

    1. De pandbeleningsvergoeding wordt berekend in de vorm van een maandrente van ten hoogste een bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld percentage van de in artikel 130 lid 1 bedoelde geldsom.