• Boek 7 Artikel 727 (7:727 BW)

  Dringende redenen zeevarende

  1. Behalve in de gevallen, genoemd in artikel 679 lid 2, zullen voor de zeevarende dringende redenen aanwezig geacht kunnen worden, wanneer:
   1. hem orders worden gegeven die in strijd zijn met de zee-arbeidsovereenkomst of met wettelijke verplichtingen van de zeevarende;
   2. het zeeschip bestemd wordt naar een haven van een land dat in een gewapend conflict is gewikkeld of naar een haven die is geblokkeerd, tenzij de zee-arbeidsovereenkomst dit uitdrukkelijk voorziet en is aangegaan na het uitbreken van het conflict of na het afkondigen van de blokkade;
   3. hem orders worden gegeven te vertrekken naar een vijandelijke haven;
   4. het zeeschip wordt gebruikt in een gewapend conflict;
   5. het zeeschip wordt gebruikt voor het plegen van misdrijven;
   6. voor hem aan boord gevaar voor mishandeling door een andere zeevarende dreigt;
   7. de accommodatie, de voeding of het drinkwater aan boord niet voldoet aan het bepaalde krachtens de artikelen 48 en 48a van de Wet zeevarenden zodanig dat dit schadelijk is voor de gezondheid van de zeevarenden;
   8. het zeeschip het recht verliest de vlag van het Koninkrijk te voeren;
   9. de zee-arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een of meer bepaalde reizen en het zeeschip andere reizen maakt.