• Boek 7 Artikel 290 (7:290 BW)

  Huur bedrijfsruimte

  1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op huur en verhuur van bedrijfsruimte.
  2. Onder bedrijfsruimte wordt verstaan:
   1. een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is;
   2. een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan die krachtens zulk een overeenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf;
   3. een onroerende zaak die krachtens zulk een overeenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kampeerbedrijf.
  3. Tot de in lid 2 bedoelde bedrijfsruimte worden ook gerekend de onroerende aanhorigheden, de bij het een en ander behorende grond en de, mede gelet op de bestemming van die bedrijfsruimte, afhankelijke woning.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Den Haag, 31 januari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:80
  Het Hof oordeelde dat sprake is van een huurovereenkomst in de zin van artikel 7:290 BW. De vraag was of de huurovereenkomst moest worden gezien als de huurovereenkomst voor bedrijfs- en winkelruimte of overige kantoorruimte. Hoewel in de huurovereenkomst stond dat het overige kantoorruimte betrof, was volgens zowel de kantonrechter als het Hof sprake van een huurovereenkomst voor bedrijfs- en winkelruimte. Volgens het gerechtshof was dit om de volgende redenen het geval:

  • Er was sprake van een gebouwde onroerende zaak.
  • In het gehuurde werden motorboten (roerende zaken) ter verkoop uitgestald,
   verkocht en van hieruit afgeleverd aan particulieren.
  • Het gehuurde was gedurende openingstijden vrijelijk voor publiek
   toegankelijk.

  Het was volgens de rechter niet zo dat het gehuurde alleen een showroom was en zag ook overeenstemming met bijvoorbeeld verkooppunten voor keukens, die ook als bedrijfs- en winkelruimte worden aangeduid.