• Boek 7 Artikel 265 (7:265 BW)

    1. Van de bepalingen van deze onderafdeling kan niet worden afgeweken, tenzij uit die bepalingen anders voortvloeit.