• Boek 7 Artikel 511 (7:511 BW)

    Vergoeding derving van reisgenot

    1. De vergoeding voor derving van reisgenot als bedoeld in de artikelen 504, derde lid, en 510 bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.