• Boek 7 Artikel 859 (7:859 BW)

    Bewijzen borgtocht

    1. Tegenover de borg wordt de borgtocht slechts door een door hem ondertekend geschrift bewezen.
    2. De borgtocht kan door alle middelen worden bewezen, indien vaststaat dat de borg de verbintenis van de hoofdschuldenaar geheel of gedeeltelijk is nagekomen.
    3. Voor het bewijs van de overeenkomst die tot het aangaan van de borgtocht verplicht, geldt dezelfde eis als gesteld in lid 1 en in het geval van lid 2 dezelfde vrijheid.