• Boek 7 Artikel 50 (7:50 BW)

    Ruil schakelbepaling

    1. De bepalingen betreffende koop vinden overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat elke partij wordt beschouwd als verkoper voor de prestatie die zij verschuldigd is, en als koper voor die welke haar toekomt.