• Boek 7 Artikel 70 (7:70 BW)

  Overschrijding limiet en informatieplicht

  1. Wanneer de kredietgever in een overeenkomst tot opening van een rekening de consument de mogelijkheid biedt van een overschrijding, wordt in die overeenkomst eveneens de in artikel 6 lid 1, onderdeel e, van de richtlijn bedoelde informatie vermeld. De kredietgever verstrekt die informatie in elk geval op papier of op een andere duurzame drager en op gezette tijden.
  2. In geval van een aanzienlijke overschrijding gedurende meer dan een maand brengt de kredietgever de consument, op papier of op een andere duurzame drager, op de hoogte van:
   1. de overschrijding;
   2. het betreffende bedrag;
   3. de debetrentevoet, en
   4. de eventuele toepasselijke boetes, kosten of rente wegens achterstand.