• Boek 7 Artikel 270a (7:270a BW)

    Mededelingsplicht bij voortzetting huur

    1. Ingeval van voortzetting van de huur op grond van de artikelen 266, 268 en 269 is degene die de huur voortzet, verplicht daarvan mededeling te doen aan de verhuurder.