• Boek 7 Artikel 205 (7:205 BW)

    Overige rechten huurder

    1. De uit deze afdeling voortvloeiende rechten van de huurder komen aan deze toe, onverminderd alle andere rechten en vorderingen.