• Boek 7 Artikel 734 (7:734 BW)

    Behoud recht op het volle loon

    1. De zeevarende die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, behoudt het recht op het volle loon zolang hij aan boord is.