• Boek 7 Artikel 722 (7:722 BW)

    Einde zee-arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

    1. De voor bepaalde tijd aangegane of voortgezette zee-arbeidsovereenkomst eindigt in de eerste haven, die het zeeschip aandoet nadat die tijd is verstreken en, voor zover nodig, opzegging heeft plaatsgevonden.