• Boek 7 Artikel 342 (7:342 BW)

    Dwingend recht

    1. Van artikel 341 kan niet ten nadele van de pachter worden afgeweken, voor zover het gaat om gebreken die de verpachter bij het aangaan van de pachtovereenkomst kende of had behoren te kennen.