• Boek 7 Artikel 413 (7:413 BW)

    Dwingend recht

    1. Van artikel 408 lid 3 kan niet worden afgeweken.
    2. Van de artikelen 408 lid 1 en 411 kan niet worden afgeweken ten nadele van een opdrachtgever als bedoeld in artikel 408 lid 3.
    3. Van artikel 412 kan slechts op dezelfde voet worden afgeweken als van de regels inzake de verjaring van rechtsvorderingen die in titel 11 van Boek 3 zijn opgenomen.