• Boek 7 Artikel 744 (7:744 BW)

    Uitzondering recht op toeslag

    1. Artikel 709 geldt niet ten aanzien van de zeevarende in de zeevisserij wiens loon bestaat uit een aandeel in de vangst of opbrengst daarvan.