• Boek 7 Artikel 180 (7:180 BW)

    Ontbindende en opschortende voorwaarde

    1. Op schenkingen onder een ontbindende voorwaarde en een daarbij aansluitende schenking onder opschortende voorwaarde zijn de artikelen 140 lid 1 en 141 van Boek 4 van overeenkomstige toepassing.