• Boek 7 Artikel 451 (7:451 BW)

    Schriftelijk vastleggen toestemming

    1. Op verzoek van de patiënt legt de hulpverlener in ieder geval schriftelijk vast voor welke verrichtingen van ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.