• Boek 7 Artikel 282 (7:282 BW)

    Dwingend recht

    1. Van de artikelen 272 tot en met 281 kan niet ten nadele van de huurder dan wel onderhuurder worden afgeweken.