• Boek 7 Artikel 614 (7:614 BW)

    Termijn vernietigingsgronden

    1. De termijn, bedoeld in artikel 52 lid 1 onder d van Boek 3, begint met betrekking tot uit deze titel voortvloeiende vernietigingsgronden met de aanvang van de dag volgende op die waarop een beroep op het beding is gedaan.