• Boek 7 Artikel 665a (7:665a BW)

  Informeren werknemers bij overgang onderneming

  1. Indien in een onderneming geen ondernemingsraad is ingesteld, noch een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld krachtens artikel 35c, eerste lid, of artikel 35d, eerste lid, van de Wet op de ondernemingraden, stelt de werkgever de eigen werknemers die betrokken zijn bij de overgang van de onderneming tijdig in kennis van
   1. het voorgenomen besluit tot overgang;
   2. de voorgenomen datum van de overgang;
   3. de reden van de overgang;
   4. de juridische, economische, en sociale gevolgen van de overgang voor de werknemers, en
   5. de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen.